Nemzetközi szponzorációs irányok, multinacionális direktrívák és/vagy nemzeti sajátosságok?

A szponzorációnk filozófiája. Hogyan kommunikáljuk a támogatás tényét?

Mihók Ildikó (Uniqa), Dr. Simon András (Magyar Telekom), Szabó Ibolya (Coca-Cola)

Előadó: Mihók Ildikó

Társaságunk működése és a tapasztalataim alapján a sport és a művészet támogatását tudom érinteni. A nemzetközi szinten a cégcsoportunk fontos feladatának tekinti mindkét terület komoly támogatását.

A sportot, mint az egészséges életút egyik legfontosabb részét tartjuk támogatásra érdemesnek. Hiszünk abban, hogy ezzel hozzájárulhatunk a magyar sportélet magas szintre emeléséhez, valamint az arra érdemes események támogatásával olyan nagyszerű dolgok részesei lehetünk, amelyek jobbá, vidámabbá, értékesebbé teszik mindennapjainkat.

Sportszponzorációs stratégiánk által az utóbbi két évben igen előkelő pozíciót szereztünk meg magunknak ezen a téren. A sport támogatása számunkra nemcsak egyfajta társadalmi fellősségvállalás, hanem eszköz is ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet a prevencióra, azaz a megelőzésre. Az egészségtudatos életünk alap pillére a sportolás, ezért nemcsak a profi, hanem az amatőr és nem csak a verseny- hanem a tömegsportra is odafigyelünk támogatási stratégiánk kialakításakor. Ugyanilyen fontos számunkra az általunk támogatott sportágakban az utánpótlás segítése is. A sportesemények támogatásakor megjelenünk - a biztosítási piacon eddig egyedülálló - ingyenes VitalClub szolgáltatásunkkal is.

A VitalClub a betegségmegelőzést tűzte ki céljául, az egészséges életmód és táplálkozás, a sport, valamint a wellness fontosságának hangsúlyozásával és ösztönzésével. Célunk, hogy ügyfeleinket jó közérzetük megteremtésében és egészségük megőrzésében is támogassuk vidám, aktív programok szervezésével, valamint szakemberek (Vital Edzők) bevonásával, akik tanácsaikkal, tudásukkal járulnak hozzá életmódjuk megváltoztatásához. Fontosnak érezzük, hogy ötvözzük támogatási megjelenéseinket ilyen jellegű aktivitásunkkal is.

Sporttámogatásaink nem csak központilag, hanem megyei szinteken is megjelennek. Támogatásainkat és támogatott sportolóinkat pedig igen komoly PR aktivitásokkal népszerűsítjük olyan mínőségben, amely mértékadó más vállalatok számára is.

Előadó: Dr. Simon András

Az utóbbi időben mindenütt előtérbe kerültek a szponzoráció, donáció sajátos szempontjai és eszközrendszere, amellyel a cégek – különös tekintettel a nagyvállalatokra, de kialakulóban van a KKV-k szintjén is – számukra kiemelten fontos, jól meghatározott területeken támogatóként lépnek fel. Különösen akkor érdekes mindez, ha egy nagy multinacionális cég hazai leányvállalatáról van szó. A vezérfonal természetesen azonos, a támogatási politika összehangoltan működik, de mindenkor figyelembe véve a helyi sajátságokat. A támogatók segítséget nyújthatnak az intézmények általános működésében, akár több évre szóló megállapodásokat kötve, illetve támogathatnak egyes eseményeket, rendezvénysorozatokat vagy filmek, színielőadások, hangversenyek létrejöttét.

A konstrukció legtöbbször egyedi, speciális, „csak most, csak neked!” szóló, igazodva az esemény illetve az intézmény sajátságaihoz. Fejlődési irányát jól mutatják a hazai támogatások számának, időtartamának és tartalmának alakulásai. Hogy szponzorról vagy mecénásról van szó? Érdekes végiggondolni.

Elegendő-e pusztán a „jó hírnév” kialakítása majd megtartása, sőt: növelése? Mit kell tenni ezért? És mit, ha ennél többet szeretnénk elérni? A kommunikációs csatornák és eszközök megfelelő használatával a ráfordítások eredményessége megtöbbszörözhető.

Napjainkra elfogadottá vált, hogy egy nagyvállalat, aki tartósan jelen van a piacon és szerepét, súlyát egyre növeli mindenképpen kitüntetett szerepet szán a társadalmi felelősségvállalásnak, gondosan előkészített döntések alapján. A nagyobb felelősségvállalás nagyobb ismertséget és elismertséget is jelent.

Előadó: Szabó Ibolya

1952-ben, a XV. nyári Olimpiai Játékok évében egy fantasztikus sportoló, Jesse Owens képével jelent meg egy Coca-Cola hirdetés. Mi volt ebben olyan különleges? - kérdezhetnénk mai szemmel. Nos, az, hogy ez egy valódi áttörés volt abban az időben, ugyanis a Coca-Cola volt az első olyan márka, amely színesbőrű sportolókat szerepeltetett reklámjaiban. A kezdeményezés inspirálta a sportolókat, a szurkolókat, új irányokat mutatott a sport világában is, de ami a legfontosabb: elgondolkodtatta a társadalmat...

Elgondolkodtatni, értéket teremteni, élményt nyújtani - talán így lehetne röviden összefoglalni, hogy a sport szponzoráció terén milyen irányelveket vall a Coca-Cola. A Coca-Cola szponzorációs filozófiája alapján elsősorban olyan, nagy tömegeket elérő sporteseményeket szponzorál, amin keresztül a Coca-Cola életérzést át tudja adni a sportolónak, a szurkólónak, a nézőnek. A boldogságot, a jó kedvet, az örömet, a dinamizmust. Ahogy a sport teljesebbé teszi az egyén életét, úgy a Coca-Cola is igyekszik ehhez hozzájárulni pozitív életszemléletével.

A vállalat, mint a világ egyik legnagyobb sport szponzora törekszik arra, hogy kapcsolódjon mind a helyi, mind a globális sporteseményekhez. Egyes eseményeket a vállalat központilag támogat, de számos lokális kezdeményezése van, hogy a helyi közösségeket is támogassa.

Globális szinten a The Coca-Cola Company 1928 óta támogatja az Olimpiai Játékokat, azok legrégebbi állandó szponzora. A tudatos, hosszú távú együttműködés alapvető segítséget nyújt a csapatoknak, atlétáknak és hozzájárul az Olimpia Játékok megvalósításához. A vállalat az olimpiai mozgalom hitvallását, a Játékok általános misszióját és szellemiségét, az Olimpia eszmeiségét támogatja. Az együttműködés nem a reklám vagy hirdetés tényéről szól, hanem arról hogy élményt nyújtson az embereknek. Az ünneplést, a közös örömet, a boldog pillanatokat. A társaság emellett világszinten 1950 óta támogatja a futballt, (1978 óta a FIFA hivatalos partnere) valamint a rögbit is.

A The Coca-Cola Company filozófiájához az egész világon hozzátartozik, hogy eredményeiből visszajuttasson azoknak a közösségeknek, amelyekben tevékenykedik. A Coca-Cola Magyarország az aktív életmódot támogató platformon belül 4 évvel ezelőtt indította el az aktív életmódot középpontba helyező Testébresztő Program sorozatát, amellyel már több millió embert „aktivizált”.

Nyomtatható verzió