Hogyan illeszkedik a kulturális támogatás egy bank kommunikációs stratégiájába?

Szűcs Mónika

Tagadjuk vagy sem: a leginkább zavarba ejtő bőkezűség mögött is felfedezhető némi önös érdek az adakozó részéről. Pasion, aki athéni pénzváltók rabszolgájából lett dúsgazdag bankár, például olyan sikeres adakozási tevékenységet folytatott, amellyel végül a polgárjogot is kiérdemelte városától. A görögök Rothschildjaként emlegetett Pasion névadói sem vetették meg a szponzorációt: a bankházat, dinasztiát és – amint ez mára kiderült – az egyik legelső és máig élő pénzügyi brandet alapító Mayer Amschel Rothschild két fia az angol Wellington herceg hadjáratainak volt a fő szponzora, nem kis részt vállalva Napóleon mumusának későbbi sikereiben.

A kultúrára fordított talentumok, dukátok, tallérok, pengők, forintok és eurók azonban a csatározásoknál építőbb szellemű dolgok világra jöttében segédkeztek: virágzó városok és országok, komplett civilizációk sarjadtak a könyvtárak és múzeumok feltöltésére megnyílt erszények tartalmából. Ilyen értelemben a mecenatúra a mai napig katalizátora a kultúra, az emberi társadalom fejlődésének – nem véletlenül játszik ennyire fontos szerepet a csaknem hat évtizedes múltra visszatekintő MKB Bank életében is.

Akár szponzorációról beszélünk, akár mecenatúráról, mindkettőnek az együttműködés, a kiszámítható és hosszú távú kooperáció a kulcsa. Az MKB Bank ezt a tevékenységét partnerségnek tekinti a kulturális és az üzleti szféra között, olyannak, amelyik mindkét fél érdekeit szolgálja. Az MKB Bank társadalmi szerepvállalásának kultúrára kiterjedő részében is – akárcsak a sportnál – stratégiai fókuszt érvényesít: megtalálja a felkarolandó célokat, és megvalósítja azokat. Mint egy hosszú távú befektetés: alaposan kimunkált, stratégiai alapokon nyugvó döntés, tudatosan olyan tényezőkhöz igazítva, mint a bank arculata, presztízse, alapértékei, üzleti céljai.

Épp a gondos kiválasztástól/befogadástól illeszkedik zökkenőmentesen kommunikációs stratégiánkba minden, a társadalmi szerepvállalásunkkal kapcsolatos ténykedésünk. A helyes döntés alapja az MKB Bank értékrendjébe simulás. Ha ez fennáll, az egyfelől azt eredményezi, hogy társadalmi elkötelezettségünk és annak megjelenítése épp a kellő módon erősít rá a főprofilunknak megfelelő kommunikációra: ilyen értelemben konszolidálja a bankunkról kialakult, „hagyománytisztelő, ugyanakkor folyamatosan megújuló pénzintézet” képet. Másfelől viszont az is következik belőle – és ez legalább olyan fontos, mint az előző folyomány –, hogy saját dolgozóink is könnyebben vonhatóak be aktívan a bank társadalmi céljainak követésébe. És ez az aspektus is megerősíti elkötelezettségünket abban, hogy az vezéreljen minket hosszú távon, ami ma is: értéket őrzünk, értéket teremtünk.

Nyomtatható verzió