BOM szponzoráció

Szabó György

Az előadó a BOM egyesület egyik alapító tagjának, a Sanoma Budapest Zrt-nek a vezérigazgatója, a BOM elnökségének tagja. Előadásában kitér arra, hogy miben látja a BOM megalakításának jelentőségét. Mint olyan cég vezetője, aki a BOM-hoz is közel áll és a MOB-al is jó kapcsolatokat alakított ki, cáfolja azt a gyakran hangoztatott hiedelmet, hogy a BOM-nak nyújtott támogatások valamiféle megtévesztés eredményei és a BOM voltaképpen a MOB kenyerét eszi. A Sanoma jól látja a különbségeket a két szervezet tevékenysége illetve célja között, nincs megtévesztésben, mint ahogy a BOM-ot támogató jelentős magyar vállalatok is tudatosan vesznek részt ebben a mozgalomban. Nevükben is elmondható, hogy érdekeltek a magyar olimpikonok jó szereplésében, de abban is, hogy Magyarország -alapos előkészítés után-olimpiát rendezzen, mivel ez hosszútávon gazdaságilag hasznos az országnak. Másrészt egy olimpiarendezés felkelti a szponzorok figyelmét és ez közvetve pozitívan visszahat a hazai sport fejlődésére is. A magánszféra azonban csak akkor támogat jó szívvel bármilyen tevékenységet, ha annak átláthatósága kellően biztosított és az elképzeléseket gondosan kimunkált tanulmányok támasztják alá. Mint a BOM elnökségének tagja, megelégedéssel látja, hogy a budapesti olimpiai hatástanulmány aktualizálásra került, a főváros komolyan kezeli a majdani versenyszínhelyek kérdését, készül az Olimpia Törvény tervezete. Azt reméli, hogy Peking tapasztalatai alapján jól kimunkált hosszútávú tervek (és nem csak kényszerből összekapott házi feladatok) készülnek a magyar sport újraélesztésére is. Ez egy jó alkalom, hogy az arra illetékes döntéshozók egy csomagban megvizsgálják a 2012-es londoni olimpiára való felkészülés és a 2020-as olimpia megpályázásának a lehetőségét. Ennek intézményes formája a Kormány, a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Olimpiai Bizottság részvételével megalakítandó Pályázat Előkészítő Bizottság lehetne. A magánszféra, mint a sportszponzoráció egyre fontosabb szereplője, érdeklődéssel fogja figyelni ezeket a fejleményeket.

Nyomtatható verzió